HG642/2005 - Criterii de clasificare a u.a.t. la riscuri