Ordinul 734/2015 - Norme tehnice pentru completarea registrului agricol 2015-2019