Ordinul 917/2014 - Norme metodologice - Vânzarea terenurilor agricole