HG 635/2004 - Regulament-Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor