Legea 123/2012 - Energia electrică şi gazele naturale