Legea 220/2008 - Promovarea producerii energiei din surse regenerabile