HG 624/2015 - Criteriile de selecţie pentru proiectele PNDL