FONTOS a hatályos romániai törvények által biztosított nyelvi jogok érvényesítésének, gyakorlati alkalmazásának szorgalmazása, a közigazgatás szintjén a magyar nyelvű írásbeliség megerősítése azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarság számaránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot.

Bár a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájának értelmében a formanyomtatványok kisebbségi nyelvre való egységesített fordítása és hozzáférhetővé tétele az állam kötelezettsége, gyakorlatban mindez még nem történt meg. 

Ezért a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet projektje jóvoltából, elérhetővétesszük a polgármesteri hivatali, megyei és minisztériumi szintű ügyintézés leggyakrabban használt formanyomtatványait kétnyelvű változatban (román és magyar nyelven). Fordításukat, partnerintézményük - a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet,ill. annak munkatársai, Dr. Péntek János egyetemi tanár és Benő Attila egyetemi adjunktus, ellenőrizték és lektorálták. Munkájukkal azon szándékunkat segítették elő, hogy hozzájáruljunk a közigazgatásban használt magyar nyelv színvonalának emeléséhez, és a romániai magyar közigazgatási nyelvezet egységesítéséhez és megerősítéséhez. 

A formanyomtatványok szövege és formája orientatív jellegű, minden intézménynek saját hatáskörébe tartozik az általa használt nyomtatványok jóváhagyása.

Helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok http://www.ispmn.gov.ro/page/formulare-bilingve-consilii-locale-primarii

Megyei tanácsok http://www.ispmn.gov.ro/page/formulare-bilingve-consilii-judetene

Minisztériumok http://www.ispmn.gov.ro/page/formulare-bilingve-ministere