Legea 346/2004 - Stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor