Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi modificarea art.30 alin.(1) lit.d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, în sensul stabilirii situaţiilor în care personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare beneficiază de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi reglementarea acordării indemnizaţiei şi a cuantumului acesteia pentru cei care au suferit accidente de muncă în timpul intervenţiei

Szám: 
Plx 189/2018
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Szociális, munkaügy
Javaslatok beküldésének határideje: 
11-06-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

A 198/2018-as számú törvény lett.

Plénum: 
Elfogadva
Kihírdetésre elküldött változat: 
Állapot: 
Elfogadva