Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.202/2002, în sensul interzicerii, sub sancţiune contravenţională, a actelor de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică

Szám: 
Plx 258/2018
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Javaslatok beküldésének határideje: 
03-07-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva
Kihírdetésre elküldött változat: 
Állapot: 
Elfogadva