Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul acordării unei majorări salariale pentru persoanele ale căror salarii în plată au fost diminuate, faţă de cele aferente lunii decembrie 2017, ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse Codului fiscal, referitoare la contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajat

Szám: 
Plx 400/2018
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Szociális, munkaügy
Javaslatok beküldésének határideje: 
06-09-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: