Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.35 alin.(1) din Legea nr.165/2013, în sensul acordării posibilităţii ca deciziile emise cu respectarea prevederilor art.33 şi art.34 din lege să poată fi atacate şi la instanţa în a cărei circumscripţie se află domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul reclamantului. În prezent, acestea pot fi atacate la tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii

CsatolmányMéret
PDF ikon se683 pl 512 2018.pdf373.73 KB
Szám: 
Plx 512/2018
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Javaslatok beküldésének határideje: 
15-10-2018
A frakció által benyújtott javaslatok: