Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare în vederea eliminării condiției obligatorii ca înscrierea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale în cartea funciară să fie făcută doar în baza actelor încheiate de notarii publici din România.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon FI L495 2015.pdf44.18 KB
PDF ikon EM L495 2015.pdf71.4 KB
Szám: 
L 495/2015
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Jog
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
11-10-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva