Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea condiţiei ca înscrierea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale în cartea funciară să fie făcută doar în baza unor acte încheiate de către un notar public în funcţie în România.

Szám: 
Pl-x nr. 852/2015
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Javaslatok beküldésének határideje: 
11-10-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: