Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici