Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi complet

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispoziţii din Legea nr.161/2003, în sensul eliminării calităţii de comerciant persoană fizică, din rândul incompatibilităţilor cu calitatea de deputat sau senator, cu funcţia de membru al Guvernului, cu funcţia de prefect sau subprefect, precum şi cu funcţia de primar sau viceprimar, primar general sau viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean

 

Alkotmánybírósági óvás lett benyujtva a tervezet ellen, 2018 január 22-én amire 2018 május 25-én adott ki az Alkotmánybíróság döntést, ennek értelmében a tervezetet újra kell tárgyalni mindkét házban. 

CsatolmányMéret
PDF ikon sesiz528pr.PDF958.65 KB
PDF ikon dec_cc_528.pdf19.26 MB
Szám: 
Pl-x nr. 528/2017
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Javaslatok beküldésének határideje: 
16-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

Alkotmánybírósági óvás lett benyujtva a tervezet ellen, 2018 január 22-én amire 2018 május 25-én adott ki az Alkotmánybíróság döntést, ennek értelmében a tervezetet újra kell tárgyalni mindkét házban. 

Plénum: 
Elfogadva
Kihírdetésre elküldött változat: 
Állapot: 
Folyamatban