Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2001

Részletek

Abrogarea alin.(71) al art.263, potrivit căruia în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. Totodată, se are în vedere completarea art.263 cu un nou alineat, alin.(61), potrivit căruia profesorii pentru învățământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorității naționale predau disciplinele comunicare în limba română, precum și limba și literatura română pe tot parcursul anului școlar.

Szám: 
PL-x nr. 491/2018
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
14-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

Fent van az október 22-24-i plénumi napirenden, sürgösségi eljárással.

2018.11.07 - elfogadta a Képviselőház (mint első kamara) a tanügyi törvényt módosító 2018/87-es sürgősségi kormányrendeletet, amelynek értelmében a kisebbségi tannyelvű elemi osztályokban a tanítók tartják a román nyelv és irodalom órákat.

Plénum: 
Elfogadva