Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.165/2013, în sensul prorogării termenului de soluţionare a cererilor de restituire, de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate de către comisiile locale şi judeţene de fond funciar sau, după caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, până la data de 1 ianuarie 2025, faţă de 1 ianuarie 2018, cum este în prezent. De asemenea, se propune prorogarea, în mod similar (1 ianuarie 2025, în loc de 1 ianuarie 2018, aşa cum este în prezent), şi a termenului până la care comisiile locale pot restitui terenurile foştilor proprietari în vederea finalizării procesului de restituire, astfel încât acestea să nu intre, de drept, în Fondul naţional şi să fie afectate valorificării punctelor acordate potrivit legii

CsatolmányMéret
PDF ikon se226.pdf372.02 KB
Szám: 
PL-x nr. 220/2017
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Javaslatok beküldésének határideje: 
16-10-2018