Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Részletek

Prezenta propunere a avut în vedere criticile formulate de CCR, cu ocazia emiterii Deciziei nr. 581/2016 privitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor unei propuneri legislative de completare a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Începând cu 1 ianuarie 2019 primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare din Legea nr. 263/2010 sau ale vârstei standard reduse au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizaţie pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat.

Cuantumul indemnizaţiei se suportă din bugetele locale ale UAT-lor şi se plăteşte de către acestea.

CsatolmányMéret
PDF ikon em136.pdf691.72 KB
PDF ikon pl136.pdf700.86 KB
Szám: 
Pl-x nr. 88/2018
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Jog
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
19-04-2018
Plénum: 
Hallgatólagosan átment