Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare româneşti, măsurile preconizate vizând, printre altele: stabilirea ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune astfel: coproprietari şi rude până la gradul I, arendaşi, statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, proprietari de terenuri agricole vecini, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane fizice: să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane juridice: sediul social şi/sau secundar înregistrat pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vânzare a terenului, veniturile obţinute din activităţi agricole reprezintă minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare

Szám: 
L149/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
07-03-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva