Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

Részletek

“(7) În cazul în care alte servicii publice decât serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului public, cu respectarea măsurilor de protecţie specifice pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor, mediului şi a capacităţii energetice.”

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L561EM.pdf7.66 MB
PDF ikon 18L561FG.pdf31.99 KB
Szám: 
L561/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
05-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva