Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

Részletek

La art. 14, după alin. (2) se introduce două noi alienate, alin. (21) și (22) cu următorul cuprins:

“(21) Fondul are obligația ca în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2) de către potențialul creditor să răspundă în scris cu privire la soluționarea cererilor de plată.

(22) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (21), Fondul are obligația de a plăti penalități de întârziere în proporție de 0,2% pe zi aferente cuantumului sumei stabilite la finalul procedurii. ”

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L507FG.pdf26.78 KB
PDF ikon 18L507EM.pdf486.65 KB
Szám: 
L507/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Pénzügy
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
02-10-2018