Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Részletek

La art. 46 alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 46 - (9) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului de utilizare şi acces în zona drumului public. Agenţii economici care desfăşoară activitate de comerţ şi servicii şi folosesc zona drumului public pentru acces la proprietăţi sunt scutiţi de la plata tarifelor pentru utilizare şi acces în zona drumului.”

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L489FG.pdf31.07 KB
PDF ikon 18L489EM.pdf55.29 KB
PDF ikon 18L489PV.pdf860.71 KB
Szám: 
L489/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Gazdaság
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
02-10-2018