Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

Részletek

O.U.G. nr. 9/2018 prevede printre altele, următoarele: 

Dupa alin. (7) al articolului 263, se introduce un nou alineat, alin. (71) cu următorul cuprins:

"(71) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate."

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L458EM.pdf876.42 KB
PDF ikon 18L458OG.pdf560.63 KB
Szám: 
L458/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
18-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

În timpul dezbaterilor au fost formulate amendamente de respingere a Ordonanței Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației care, supuse la vot, au fost adoptate și sunt cuprinse în Anexa nr. 1 a raportului. Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 2.

Față de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să supună plenului Senatului, spre dezbatere și adoptare, raportul de admitere asupra Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu amendamente admise și amendamente respinse.

Plénum: 
Elfogadva