Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme d

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.7 alin.(2¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul înlocuirii, ca document justificativ, a copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forţă juridică egală doveditoare a dreptului de proprietate, cu adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află ternurile agricole.

Szám: 
L83/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
12-10-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva