Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Részletek

Propunerea legislativă prevede ca emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, autoritatea competentă pentru protecția mediului, Comisia Tehnică de Circulație și Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nu este necesară pentru anumite categorii de lucrări.

Se aduc clarificări în ceea ce privește procesul de reautorizare atât pentru situația neînceperii lucrărilor, nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire, dar și în situația nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare.

CsatolmányMéret
PDF ikon 18b537EM.pdf185.33 KB
PDF ikon 18b537FG.pdf509.78 KB
Szám: 
L14/2019
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
15-02-2019
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva