benedeksandor@hargitamegye.ro képe

Tusnádfürdőn ülésezett a Székelyföldi Önkormányzati Tanács

„A munkát elvégeztük, és nyugodtan állhatunk választóink elé” – jelentette ki Borboly Csaba, az RMDSZ Hargita Megyei Egyeztető Tanácsának (HET), illetve Hargita Megye Tanácsának elnöke február 24-én Tusnádfürdőn, a szövetség Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának (SZÖT) ülésén, ahol az RMDSZ székelyföldi polgármesterei, illetve helyi és megyei tanácsosai gyűltek egybe. A politikus szerint a jelenlegi erős, cselekvőképes, a helyi tanácsoktól egészen a parlamentig építkező, erős képviselettel rendelkező érdekképviseletre van szüksége Székelyföldnek, az erdélyi magyarságnak, és az RMDSZ a garancia arra, hogy a magyar érdek érvényesül helyben, megyei szinten és országosan egyaránt, Székelyföldön és más magyarlakta térségekben.

„Ma nem ott tartunk, ahol elkezdtük négy éve. Ezt mutatják a felmérések, a számok. Társadalmi, gazdasági mutatóink javultak, és ezek közül is kiemelném egy nemzeti közösség, egy térség szempontjából meghatározó mutatókat, a demográfiai mutatókat. Bizony ezek jelenleg országos összehasonlításban Székelyföldön, Erdély magyarlakta térségeiben a legjobbak. Természetesen nálunk is nőtt a munkanélküliség, állandó jelenség a fiatalok elvándorlása, de ez közel sem ölt olyan hatamas méreteket, mint az ország más térségeiben. Nálunk élet van falun és városon, van mozgás, van tenni akarás. Az a közösségi erő, amely hosszú évszázadokon keresztül megőrzött bennünket a Kárpát-medence ezen szegletében, most felértékelődött és kibontakozhat. Ebben látom magyarázatát annak, hogy a Kárpát-medence magyar vagy más nemzetiségű kisebbségi közösségei közül egyedül mi, székelyek nem teret vesztünk, hanem igenis képesek voltunk az utóbbi 5–10 évben megfordítani a lassú, de biztos beolvadást jelentő folyamatokat” – fogalmazott Borboly Csaba.

A HET elnöke úgy látja, hogy az elmúlt négy évben, a gazdasági válság, a folytonos politikai támadások és minden más probléma ellenére, azért tudott sikeres maradni az erdélyi magyar közösség, mert kitartott egységes érdekképviseleti szervezete, az RMDSZ mellett. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a kormánykoalíciós társának támogatottsága közel egyharmadára olvadt, a szövetségé változatlan. „Véd- és dacszövetség épült ki az RMDSZ és az erdélyi magyar választók között, akik biztos hátteret jelentettek ahhoz, hogy történjen bármi is a romániai politikában, de mi konzekvensen képviselni tudjuk nemzeti érdekeinket” – hangsúlyozta Borboly.

A Hargita megyei elnök bemutatta és kiosztotta a jelenlévőknek a választási etikai kódex elfogadására vonatkozó javaslatát, amelyet előző nap tett közzé és küldött el a másik két romániai magyar politikai alakulat Hargita megyei vezetőinek, arra kérve őket, hogy ha alapvetően egyetértenek a tervezetben foglaltakkal, és látnak arra lehetőséget, hogy tető alá hozzanak egy ilyen megállapodást még a választási kampány kezdete előtt, közöljék módosítójavaslataikat. Borboly Csaba szerint „a mocskolódás, az alaptalan, névtelen vádaskodás, a harsány, ellenséges hangnem az embereket elfordítja, elriasztja a választási részvételtől”, és nincs hatással a választói szándékra a túlzott egymásnak feszülés (amint az bebizonyosodott az előző helyhatósági választásokon, 2008-ban), ugyanakkor gátját képezheti a későbbi együttműködésnek.

Az RMDSZ-nek a 2008-as eredményekre kell alapoznia

A SZÖT ülésén jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök, kulturális miniszter, Borbély László politikai alelnök, környezetvédelmi miniszter, Péter Ferenc SZÖT-elnök, Szováta polgármestere, Lokodi Edit Emőke, Maros és Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, valamint Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is. Valamennyien értékelték az aktuális politikai helyzetet, továbbá bemutatták az RMDSZ családtámogató és gyermekvállalást ösztönző cselekvési programját, valamint az idei helyhatósági választások előkészítéséről szóló határozattervezetet. Kelemen Hunor véleménye szerint az RMDSZ önkormányzati képviselőinek a 2008 óta elvégzett munka eredményeire kell alapozniuk, és tisztességesen el kell mondaniuk a választópolgároknak, miért fontos a jelenlét az önkormányzatokban és a parlamentben, mit jelent a szövetség képviselőinek összehangolt munkája. A szövetségi elnök hangsúlyozta, az RMDSZ-nek nem a zsebpártok kampányolásával kell foglalkoznia, hanem a magyar közösség gondjaira, az elvégzendő feladatokra kell koncentrálnia. „Ez a felelős politikusok hozzáállása!” – jelentette ki.

Borbély László politikai alelnök kifejtette, hogy az elkövetkező időszak a választásokra való felkészülés jegyében zajlik, ezért nagyon fontos elmondani azt, hogy mit tett az RMDSZ az elmúlt időszakban. „Nekünk van mivel az emberek elé állni, hiszen a megvalósításaink magukért beszélnek. El kell mondanunk, hogy a mi munkánk eredménye a településen történt befektetés, a vízhálózat, az iskolafelújítás, az utak rendbe tétele. A mi munkánk az is, hogy az új kormányprogramba belekerült a fizetések és nyugdíjak emelése, valamint különböző családtámogató intézkedések elfogadása. Meg kell érteni azt, hogy helyettünk senki nem fog a magyar érdekekért harcolni, sem Bukarestben, sem helyi szinten” – mondta el Borbély László.

Romániában egyedülálló uniós projekt

Az ülésen Borboly Csaba ismertette az általa vezetett Hargita Megye Tanácsa Székelyföldi Natura 2000 pályázatát, amelyet, Romániában egyedülálló kezdeményezésként, az Európai Unió Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programjának (POS MEDIU) 4-es tengelyére nyújtanak be, és amelynek célja a Hargita megye területén található nagy kiterjedésű természetvédelmi területek biodiverzitásának megőrzését szolgáló egységes menedzsmentrendszer kialakítása. A Hargita megyei tanácselnök szerint a projektnek nyertesei lehetnek a helyi közösségek, például a közbirtokosságok. „A Natura2000-es területeken megtermelt élelmiszer, az itt előállított hús-, tej-, erdeigyümölcs- és mezőgazdasági termékek könnyebben nyerik el a biominősítést, és ezáltal jóval emelkedik a piaci értékük is. A székely termékek jövőjét az értékes természetvédelmi területeink biztosíthatják. Ebben a folyamatban van segítségünkre a kormányon levő RMDSZ és Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter” – mondta Borboly Csaba.

A fenti kezdeményezést üdvözölte Borbély László tárcavezető, és gratulált a projekt ötletgazdáinak.

Csíkszereda, 2012. február 24.