Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Legea 105/2011 - Obiectivul Cooperare teritorială europeană 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 252/2012 - Norme metodologice la Legea 105/2011 24-05-2018 Törvénytár
OUG 66/2011 - Nereguli în utilizarea fondurilor europene 24-05-2018 Törvénytár
OUG 74/2009 - Gestionarea fondurilor comunitare FGA FADR ... 24-05-2018 Törvénytár
HG 224/2008 - FEADR - Cadrul general de implementare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 23/2013-Gestionarea financiară a fondurilor externe 24-05-2018 Törvénytár
O. 1.683/2013-Norme metodologice la OUG 23/2013 24-05-2018 Törvénytár
HG 606/2010 - Măsuri de accelerare a implementării măsurilor structurale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 62/2011 - Fonduri elveţiene 24-05-2018 Törvénytár
HG 457/2008-Gestionarea instrumentelor structurale 24-05-2018 Törvénytár
HG 759/2007-Reguli de eligibilitate a cheltuielilor la programele operaţionale 24-05-2018 Törvénytár
OG 14/2013-Suportare corecţii financiare 24-05-2018 Törvénytár
O. 2.544/2013-Norme metodologice la OG 14/2013 24-05-2018 Törvénytár
OG 15/2013-Suportare corecţii financiare la POS Mediu 24-05-2018 Törvénytár
O. 2.112/2013-Norme metodologice la OG 15/2013 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 336/2014 - Cheltuieli eligibile la reabilitarea şcolilor 24-05-2018 Törvénytár
OUG 40/2015 - Gestionarea financiară a fondurilor 2014 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
HG 93-2016 - Norme la gestionarea financiară a fondurilor nerambursabile 24-05-2018 Törvénytár
HG 399/2015 - Reguli de eligibilitate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 12/1990 - Comerţul ilicit 24-05-2018 Törvénytár
HG 333/2003 - Norme-Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 24-05-2018 Törvénytár
OG 99/2000 - Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 24-05-2018 Törvénytár
Legea 185/2013 - Amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 346/2004 - Stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 58/1998 - Turismul 24-05-2018 Törvénytár
Legea 102/1992 - Stema ţării şi sigiliul statului 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.157/2001 - Norme-Arborarea drapelului intonarea imnului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 75/1995 - Arborarea drapelului României intonarea imnului şi folosirea sigiliului 24-05-2018 Törvénytár
OUG 31/2002 - Interzicerea simbolurilor cu caracter nazist 24-05-2018 Törvénytár
Legea 379/2003 - Monumentele de război 24-05-2018 Törvénytár
Legea 53/2013 - Instituirea Zilei Limbii Române 24-05-2018 Törvénytár
Legea 136/2014 - Sărbătorirea Zile Naţionale 24-05-2018 Törvénytár
HG 25/2003 - A címerek jóváhagyása 24-05-2018 Törvénytár
HG 640/2016 - Norme metodologice la OUG 49/2015 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 467/2016 - Sancţiuni scheme de plăţi 24-05-2018 Törvénytár
HG 224/2008 - Cadrul de implementare FEADR prin PNDR 24-05-2018 Törvénytár
OUG 49/2015 - Gestionarea fondurilor agricole 2014 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
Legea 36/1991 - Societăţile agricole şi alte forme de asociere 24-05-2018 Törvénytár
OUG 3/2015 - Schemele de plăţi în perioada 2015 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
HG 219/2015 - Srijinul cuplat acordat în perioada 2015 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
HG 226/2015 - Cadrul general de implementare a măsurilor PNDL 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 619/2015 - Criterii de eligibilitate condiţii şi implementare scheme de plăţi 24-05-2018 Törvénytár
OUG 43/2013 - Dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie 24-05-2018 Törvénytár
HG 1179/2014 - Ajutorul de stat pentru creşterea animalelor 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.174/2014 - Acciza la motorină 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1.648/2014 - Norme metodologice pentru promovarea vinurilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 620/2015 - Formulare-tip 24-05-2018 Törvénytár
HG 859/2013 - Ajutor de minimis pt. tancuri de răcire lapte 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 352/2015 - Norme privind ecocondiţionalitatea 24-05-2018 Törvénytár
Legea 165/2013 - Măsuri de finalizare a procesului de restituire 24-05-2018 Törvénytár
HG 401/2013 - Norme-Procesul de restituire 24-05-2018 Törvénytár
O 1.818/2016 - Ghid de finanţare-program energetic 24-05-2018 Törvénytár
OUG 18/2009 - Creşterea performanţei energetice a blocurilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 372/2005 - Performanţa energetică a clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 157/2007 - Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 163/2009 - Norme-Creşterea performanţei energetice a clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
OUG 69/2010 - Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 123/2012 - Energia electrică şi gazele naturale 24-05-2018 Törvénytár
HG 736/2010 - Norme-Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 220/2008 - Promovarea producerii energiei din surse regenerabile 24-05-2018 Törvénytár
Legea 121/2014 privind eficienţa energetică 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.281/2007 - Program naţional pentru reducerea costurilor cu energia pt.populaţie 24-05-2018 Törvénytár
HG 409/2009 -Norme-Eficienţa energetică 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.661/2008 - Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.741/2010 - Ghid de finanţare-Instalarea sistemelor de încălzire 24-05-2018 Törvénytár
OUG 40/2011 - Vehicule nepoluante 24-05-2018 Törvénytár
OUG 63/2012 - Modificări-Creşterea performanţei energetice a clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.558/2015 - Programul privind achiziţia de autovehicole nepoluante 24-05-2018 Törvénytár
OG 27/2011 - Transporturile rutiere 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 980/2011 - Norme-Transporturile ruitiere 24-05-2018 Törvénytár
OG 43/1997 - Regimul drumurilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 265/2008 - Siguranţa circulaţiei 24-05-2018 Törvénytár
HG 147/1992- Staţionarea neregulamentară 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.025/2011 - Normativ pentru deszăpezire 24-05-2018 Törvénytár
OUG 195/2002 - Circulaţia pe drumurile publice 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.391/2006 - Regulament-circulaţia pe drumurile publice 24-05-2018 Törvénytár
OUG 61/2011 - Finanţarea aeroporturilor 24-05-2018 Törvénytár
L 315/2004 - Dezvoltarea regională în România 24-05-2018 Törvénytár
OUG 127/2007 - Gruparea europeană de cooperare teritorială 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak