Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Legea 102/2016 - Incubatoarele de afaceri 24-05-2018 Törvénytár
HG 624/2015 - Criteriile de selecţie pentru proiectele PNDL 24-05-2018 Törvénytár
HG 764/2007 - Comisia de evaluare strategică 24-05-2018 Törvénytár
OUG 85/2008 - Stimularea investiţiilor 24-05-2018 Törvénytár
L 186/2013 - Legea parcurilor industriale 24-05-2018 Törvénytár
O. 296/2007 - Schema de ajutor în parcurile industriale 24-05-2018 Törvénytár
O. 143/2005 - Definirea şi caracterizarea spaţiului rural 24-05-2018 Törvénytár
OG 40/2006 - Finanţarea proiectelor multianuale prioritare 24-05-2018 Törvénytár
L 339/2007 - Strategii de management de proiecte la uat 24-05-2018 Törvénytár
OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 14/2012 - Măsuri financiare - PNDI 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.115/2004 - Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 28/2013 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1.851/2013 - Norme metodologice la Programul Naţional de Dezvoltare Locală ezvoltare Localăal- 24-05-2018 Törvénytár
L 144/2000 - Facilităţi pentru locuitoriii zonelor montane 24-05-2018 Törvénytár
L 129/1998 - Fondul Român de Dezvoltare Socială 24-05-2018 Törvénytár
HG 398/2015 - Cadrul instituţional al gestionării şi coordonării fondurilor europene 24-05-2018 Törvénytár
OUG nr. 34/2015 - Stimularea absorbţiei fondurilor nerambursabile 24-05-2018 Törvénytár
OUG 64/2009 - Gestionarea financiară a fondurilor structurale 24-05-2018 Törvénytár
HG 218/2012-Norme metodologice la OUG 64/2009 24-05-2018 Törvénytár
Legea 95/2006 - Reforma în domeniul sănătăţii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 162/2008 - Transferul de atribuţii la administraţiile locale 24-05-2018 Törvénytár
HG 56/2009 - Norme-Transferul de atribuţii la administraţia locală 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 119/2014 - Norme de igienă şi sănătate publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 857/2011 - Sancţionarea contravenţionlă la normele din domeniul sănătăţii 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 70/2002 - Administrarea unităţilor sanitare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 263/2004 - Centrele de permanenţă 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 653/2001 - Asistenţa medicală şcolară 24-05-2018 Törvénytár
OG 28/2008 - Registrul agricol 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 734/2015 - Norme tehnice pentru completarea registrului agricol 2015-2019 24-05-2018 Törvénytár
OG 37/2005 - Organizaţii de producători 24-05-2018 Törvénytár
HG 617/2016 - Valorificarea masei lemnoase 24-05-2018 Törvénytár
OG 34/2013 - Administratrea pajiştilor 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.064/2013 - Norme la exploatarea pajistilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 407/2013 - Contractele de concesiune/închiriere pajişti 24-05-2018 Törvénytár
OOrdinul 358/2016 - Norme metodologice - Organizaţiile de producători 24-05-2018 Törvénytár
Legea 238/2010 - Camerele de agricultură 24-05-2018 Törvénytár
Legea 46/2008 - Codul silvic 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.214/2009 - Plăţi despăgubiri pentru animalele bolnave 24-05-2018 Törvénytár
Legea 383/2013 a apiculturii 24-05-2018 Törvénytár
Legea 145/2014 - Piaţa produselor agricole 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul ANAS 1.863/2016 - Impozit pe venit - calamităţi 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 20/2015 - Piaţa produselor agricole-norme 24-05-2018 Törvénytár
Legea 17/2014-Vânzarea terenurilor agricole din extarvilan 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 917/2014 - Norme metodologice - Vânzarea terenurilor agricole 24-05-2018 Törvénytár
OG 21/2007 - Instituţiile de cultură 24-05-2018 Törvénytár
OUG 189/ -Managementul instituţiilor de cultură publice 24-05-2018 Törvénytár
OG 9/1996 - Finanţarea instituţiilor publice de cultură 24-05-2018 Törvénytár
OUG 118/2006 - Aşezămintele culturale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 51/1998 - Finanţarea programelor şi proiectelor culturale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 334/2002 - Bibliotecile 24-05-2018 Törvénytár
OG 26/2000 - Asociaţii şi fundaţii 24-05-2018 Törvénytár
OG 39/2005 - Cinematografia 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 2.379/2006 - Norme-Cinematografia 24-05-2018 Törvénytár
Legea 350/2005 - Finanţări nerambursabile pentru activităţile nonprofit 24-05-2018 Törvénytár
OG 82/2001 - Sprijinirea financiară a cultelor religioase 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.470/2002 - Norme metodologice - Sprijinirea financiară a cultelor religioase 24-05-2018 Törvénytár
Legea 379/2003 - Mormintele de război 24-05-2018 Törvénytár
HG 635/2004 - Regulament-Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 69/2000 - Educaţia fizică şi sportul 24-05-2018 Törvénytár
HG 884/2001 - Regulament - Educaţia fizică şi sportul 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 10/1996 - Finanţarea unităţilor sportive 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 130/2006 - Finanţări nerambursabile pentru sport 24-05-2018 Törvénytár
Legea 18/1991 - Fondul funciar 24-05-2018 Törvénytár
Legea 10/2001 - Regimul juridic al imobilelor naţionalizate 24-05-2018 Törvénytár
HG 250/2007 - Norme-Regimul juridic al imobilelor naţionalizate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 1/2000 - Reconstituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor agricole 24-05-2018 Törvénytár
Legea 112/1995 - Retrocedarea locuinţelor 24-05-2018 Törvénytár
OUG 94/2000 - Restituirea bunurilor imobile ce au aparţinut cultelor religioase 24-05-2018 Törvénytár
OUG 83/1999 - Restituirea bunurilor imobile ale comunităţilor minorităţilor naţionale 24-05-2018 Törvénytár
HG 896/2003 - Norme-Atribuirea de terenuri pentru locuinţe la tineri 24-05-2018 Törvénytár
OUG 51/2006 - Construirea de locuinţe pentru tineri 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 166/2007 - Norme-Construirea de locuinţe pentru tineri 24-05-2018 Törvénytár
Legea 260/2008 - Asigurarea obligatorie a locuinţelor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin din 2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 87/2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor 24-05-2018 Törvénytár
HG 801/2016 - Colectare şi ştergere date personale 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.103 - Norme evidenţa populaţiei 24-05-2018 Törvénytár
HG 64 2011 - Metodologie aplicare unitară la starea civilă 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.375 2006-Norme metodologice evidenţa populaţiei 24-05-2018 Törvénytár
Legea 119/1996 - Actele de stare civilă 24-05-2018 Törvénytár
OUG 97/2005 - Actele de identitate ale cetăţenilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 84/2001 - Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 24-05-2018 Törvénytár
HG 2.104/2004 - Dimensionarea SPCEP 24-05-2018 Törvénytár
OG 69/2002 - Documente electronice de identitate şi rezidenţă 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.488/2004 - Programul Bani de liceu 24-05-2018 Törvénytár
OUG 96/2002 - Acordarea de produse lactate şi de panificaţie în şcoli 24-05-2018 Törvénytár
Legea 1/2011 - Educaţia naţională 24-05-2018 Törvénytár
OUG 24/2010 - Programul Fructe în şcoli 24-05-2018 Törvénytár
HG 788/2014 - Fructe în şcoli 2014 - 2015 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 243/2012 - Furnizarea de fructe proaspete în şcoli 24-05-2018 Törvénytár
HG 72/2013 - Costul standard per elev 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.252/2012 - Norme-Funcţionarea creşelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 263/2007 - Funcţionarea creşelor 24-05-2018 Törvénytár
HG 5.115/2014 / Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolilor 24-05-2018 Törvénytár
HG 136/2016 - Cost standard pe elev la şcolile private 24-05-2018 Törvénytár
Legea 155/2010 - Poliţia locală 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.332/2010 - Regulament-cadru-Poliţia locală 24-05-2018 Törvénytár
Legea 61/1991 - Ordinea şi liniştea publică 24-05-2018 Törvénytár
Legea 60/1991 - Adunările publice 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak