Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Legea 4/2008 - Combaterea violenţei la competiţiile sportive 24-05-2018 Törvénytár
Legea 35/2007 - Siguranţa în unităţile de învăţământ 24-05-2018 Törvénytár
Legea 421/2002 - Vehicule fără stăpân 24-05-2018 Törvénytár
OG 2/2001 - Regimul contravenţiilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 333/2003 - Paza bunurilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 55/2002 - Activităţi în folosul comunităţii 24-05-2018 Törvénytár
HG 361/2014 - Norme metodologice - Paza bunurilor şi protecţia persoanelor 24-05-2018 Törvénytár
HG 171/2015 - Drepturi - Poliţia locală 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 496/2015 - Alocaţia de hrană - Poliţia locală 24-05-2018 Törvénytár
Legea 481/2004 - Protecţia civilă 24-05-2018 Törvénytár
OUG 21/2004 - Managementul situaţiilor de urgenţă 24-05-2018 Törvénytár
OG 88/2001 - Serviciul Comunitar pentru Situaţii de Urgenţă 24-05-2018 Törvénytár
HG642/2005 - Criterii de clasificare a u.a.t. la riscuri 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.491/2004 - Comitete şi centre operative pentru situaţii de urgenţă 24-05-2018 Törvénytár
Legea 307/2006 - Apărarea împotriva incendiilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 446/2006 - Pregătirea populaţiei pentru apărare 24-05-2018 Törvénytár
HG 501/2005 - Mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 132/1997 - Rechiţii de bunuri 24-05-2018 Törvénytár
HG 447/2003 - Hărţile de risc la inundaţii şi alunercări de teren 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 170/2013 - Hărţi de risc la inundaţii - Protocol 24-05-2018 Törvénytár
Legea 448/2006 - Protecţia persoanelor cu handicap 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.153/2001 - Norme-Acordarea subvenţiilor pentru unităţile de asistenţă socială 24-05-2018 Törvénytár
Legea 202/2002 - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 350/2006 - Legea tinerilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 137/2000 - Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 17/2000 - Asistenţa socială a persoanelor vârstnice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 78/2014 - Legea voluntariatului 24-05-2018 Törvénytár
HG 539/2005 - Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială 24-05-2018 Törvénytár
HG 18/2015 - Strategia pentru romi 2015 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
HG 25/2015 - Strategia pentru tineri 2015 - 2020 24-05-2018 Törvénytár
Legea 61/1993 - Alocaţia de stat pentru copii 24-05-2018 Törvénytár
Legea 272/2004 - Drepturile copilului 24-05-2018 Törvénytár
HG 15/2015 - Norme metodologice pentru tichetele sociale 24-05-2018 Törvénytár
HG 577/2008 - Norme-Alocaţia de stat pentru copii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 148/2005 - Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.025/2006 - Norme-Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 54/2000 - Determinarea provenienţei copilului aflat în dificultate 24-05-2018 Törvénytár
OUG 111/2010 - Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 383/2004 -Standarde de calitate pentru serviciul social de protecţie a victimelor violenţei în familie 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.156/2012 - Strategia naţională pentru combaterea violenţei în familie 24-05-2018 Törvénytár
Legea 217/2003 - Combaterea violenţei în familie 24-05-2018 Törvénytár
HG 38/2011 - Norme-Alocaţia pentru susţinerea familiei 24-05-2018 Törvénytár
Legea 277/2010 - Alocaţia pentru susţinerea familiei 24-05-2018 Törvénytár
HG 52/2011 - Norme-Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 248/2015 - Stimularea frecventării învăţământului preşcolar 24-05-2018 Törvénytár
HG 15/2016 - Norme - emiterea tichetelor pt. grădiniţă 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.103/2015 - Obligaţiile instituţiilor privind copii abandonaţi 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 125/2016 - Emiterea tichetelor sociale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 416/2007 - Venitul minim garantat 24-05-2018 Törvénytár
HG 50/2011 - Norme-Venitul minim garantat 24-05-2018 Törvénytár
OUG 70/2011 - Ajutoare pentru încălzire 24-05-2018 Törvénytár
HG 920/2011 - Norme-Ajutoare pentru încălzire 24-05-2018 Törvénytár
HG 799/2014 - Ajutorarea persoanelor defavorizate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 208/1997 - Cantinele de ajutor social 24-05-2018 Törvénytár
HG 927/2011 - Programul Coşul de solidaritate 24-05-2018 Törvénytár
OUG 44/2014 - Scutire penalităţi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 341/2004 - Recunoştinţa faţă de eroii-martiri 24-05-2018 Törvénytár
OUG 40/1999 - Protecţia chiriaşilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 17/1994 - Prelungirea contractelor de închiriere 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.275/2000 - Norme-Legea locuinţelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 114/1996 - Locuinţele 24-05-2018 Törvénytár
OUG 74/2007 - Asigurarea locuinţelor pentru evacuaţi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 230/2007 - Asociaţia de proprietari 24-05-2018 Törvénytár
Legea 152/1998 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe 24-05-2018 Törvénytár
HG 719/2016 - Programul Locuinţe de serviciu 24-05-2018 Törvénytár
HG 962/2001 - Norme-Agenţia Naţională pentru Locuinţe 24-05-2018 Törvénytár
HG 587/2009 - Regimul juridic al locuinţelor pentru tineri 24-05-2018 Törvénytár
Decret-lege 61/1990 - Vânzarea locuinţelor din fondul de stat 24-05-2018 Törvénytár
Legea 85/1992 - Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie 24-05-2018 Törvénytár
Legea 15/2003 - Sprijin pentru construirea de locuinţe pentru tineri 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 483/2008 - Contract-cadru-Furnizarea energiei termice în sistem centralizat 24-05-2018 Törvénytár
HG 933/2004 - Contorizarea consumatorilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 233/2004 - Reglementări privind contorizarea consumatorilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 71/2002 - Serviciul de administrare a domeniului public şi privat 24-05-2018 Törvénytár
HG 955/2004 - Norme-Serviciul de administrare a domeniului public 24-05-2018 Törvénytár
Legea 24/2007 - Administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 24-05-2018 Törvénytár
OUG 59/2007 - Programul naţional de realizare de spaţii verzi în localităţi 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.549/2008 - Registrul local al spaţiilor verzi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 54/2012 - Activităţile de picnic 24-05-2018 Törvénytár
OUG 155/2001 - Gestionarea câinilor fără stăpân 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.059/2013-Norme la gestionarea câinilor fără stăpân 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1/ 2014 - Norme - identificarea câinilor cu stăpân 24-05-2018 Törvénytár
Legea 205/2004 - Protecţia animalelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea nr. 102/2014 - Cimitirele crematoriile umane şi serviciile funerare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 195/2005 - Protecţia mediului 24-05-2018 Törvénytár
OUG .57/2007 - Regimul ariilor naturale protejate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 107/1996 - Legea apelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 104/2011 - Calitatea aerului înconjurător 24-05-2018 Törvénytár
HG 257/2015 - Metodologii elaborare planuri pentru calitatea aerului 24-05-2018 Törvénytár
HG 321/2005 - Harta de zgomot 24-05-2018 Törvénytár
HG 878/2005 - Accesul la informaţii privind mediul 24-05-2018 Törvénytár
OUG 196/2005 - Fondul pentru mediu 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 578/2006 - Metodologia de calcul a contribuţiilor şi taxelor la Fondul de mediu 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.005/2012 - Garda Naţională de Mediu 24-05-2018 Törvénytár
OUG 114/2007 - Protecţia mediului - zone verzi 24-05-2018 Törvénytár
O 2.366/2013 - Program de finanţare achiziţii vehicule nepoluante 24-05-2018 Törvénytár
HG 870/2013-Strategia naţională a deşeurilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 249/2015 - Gestionarea deşeurilor de ambalaje 24-05-2018 Törvénytár
HG 856/2002 - Evidenţa gestiunii deşeurilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 132/2010 -Colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak