Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
HG 1.470/2004 - Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 211/2011 - Regimul deşeurilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 24/2016 - Regimul deseurilor animaliere 24-05-2018 Törvénytár
HG 349/2005 - Depozitarea deşeurilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 794/2012 - Raportare date - ambalaje 24-05-2018 Törvénytár
OUG 5/2015 - Deşeurile electrice şi electronice 24-05-2018 Törvénytár
OUG 82/2016 - Inspectorii sociali 24-05-2018 Törvénytár
Legea 292/2011 - Asistenţa socială 24-05-2018 Törvénytár
OG 68/2003 - Serviciile sociale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 116/2002 - Marginalizarea socială 24-05-2018 Törvénytár
Legea 197/2012 - Asigurarea calităţii serviciilor sociale 24-05-2018 Törvénytár
HG 118/2014 - Norme metodologice-Calitatea serviciilor sociale 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.149/2002-Norme metodologice 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.434/2004 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 466/2004 - Statutul asistentului social 24-05-2018 Törvénytár
Legea 34/1998 - Subvenţii-înfiinţarea şi administrarea unităţilor de asistenţă socială 24-05-2018 Törvénytár
HG 23/2010 - Standarde de cost pentru servicii sociale 24-05-2018 Törvénytár
HG 867/2015 - Nomenclator servicii sociale 24-05-2018 Törvénytár
HG 585/2016 - Norme metodologice la economia socială 24-05-2018 Törvénytár
Legea 219/2015 - Economia socială 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1.428/2014-Convenţii financiare privind reabilitarea faţadelor clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.430/2003 - Norme metodologice -Protecţia monumentelor istorice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 6/2003 - Respectarea disciplinei în domeniul urbanismului la drumuri 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 13/1999 - Ghid de elaborare PUG 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 176/2000 - Ghid de elaborare PUZ 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 37/2000 - Ghid de elaborare PUD 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 2.237/2004 - Semnalizarea monumentelor istorice 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 735/2007 - Reglementări aeronautice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 51/2006 - Serviciile comunitare de utilităţi publice 24-05-2018 Törvénytár
OG 21/2002 - Gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 24-05-2018 Törvénytár
HG 246/2006 - Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor comunitare 24-05-2018 Törvénytár
HG 647/2013 - Lista serviciilor publice esenţiale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 21/1996 - Legea concurenţei 24-05-2018 Törvénytár
OUG 77/2014 - Proceduri - ajutoarele de stat 24-05-2018 Törvénytár
HG 855/2008 - Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 24-05-2018 Törvénytár
OUG 49/2004 - Libertatea de a furniza servicii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 198/2005 - Fondul IID 24-05-2018 Törvénytár
Legea 154/2012 - Regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 24-05-2018 Törvénytár
HG 961/2009 - Ghid-Standarde minime de calitate şi de cost 24-05-2018 Törvénytár
Legea 241/2006 - Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 65/2007 - Metodologie-Stabilirea ajustarea şi modificarea preţurilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 89/2007 - Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 90/2007 - Contractul-cadru de furnizare a serviciilor de apă şi de canalizare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 101/2006 - Salubrizarea localităţilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 82/2015 - Regulament-cadru al serviciului de salubrizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 111/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 112/2007 - Contract-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 230/2006 - Serviciul de iluminat public 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea valorii serviciului 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 86/2007 - Regulament-cadru al serviciului de iluminat public 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 87/2007 - Caiet de sarcini-cadru pentru serviciul de iluminat public 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 5/2007 - Contract-cadru pentru folosirea infrastructurii sistemului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 92/2007 - Serviciul de transport public local 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 353/2007 - Norme-Serviciul de transport public local 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 272/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 206/2007 - Regulament-cadru de autorizare a autorităţii de autorizare 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 243/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 38/2003 - Transportul în regim de taxi 24-05-2018 Törvénytár
OG 97/1999 - Garantarea furnizării serviciului de transport public subvenţionat 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 263/2007 - Norme-Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 207/2007 - Regulament-cadru-Acordarea autorizaţiei de transport 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 240/2012 - Criterii de punctare a operatoriol de transport 24-05-2018 Törvénytár
Legea 325/2006 - Serviciul public de alimentare cu energie termică 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 66/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 21/2006 - Metodologie-Stabilirea preţurilor locale de referinţă 24-05-2018 Törvénytár
OG 36/2006 - Funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 91/2007 - Regulament-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 92/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice 24-05-2018 Törvénytár
HG 445/2009 - Evaluarea impactului asupra mediului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 33/1999 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 583/1999 - Comisia pentru exproprieri 24-05-2018 Törvénytár
Legea 255/2010 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 53/2011 - Norme - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 273/1993 - Recepţia lucrărilor de construcţii 24-05-2018 Törvénytár
Legea 98/2016 - Achiziţiile publice 24-05-2018 Törvénytár
HG 395/2016 - Norme-achiziţie publică 24-05-2018 Törvénytár
Legea 99/2016 - Achiziţiile sectoriale 24-05-2018 Törvénytár
HG 394/2016 - Norme-contracte sectoriale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 100/2016 - Concesiunile publice 24-05-2018 Törvénytár
HG 867/2016 - Norme concesiuni 24-05-2018 Törvénytár
Legea 233/2016 - Parteneriatul public-privat 24-05-2018 Törvénytár
Legea 101/101 - Contestaţii la achiziţiile publice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 69/2016 -Achiziţiile verzi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 185/2016 - Conflictul de interese în achiziţiile publice 24-05-2018 Törvénytár
OUG 30/2006 - Verificarea porcedurilor de achiziţii 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul ANAP 281/2016 - Formulare programe de achiziţii 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 509/2011 - Criterii de calificare şi selecţie 24-05-2018 Törvénytár
HG 921/2011 - Norme-Verificarea procedurilor de achiziţii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 13/2015 - ANAP 24-05-2018 Törvénytár
HG 634/2015 - Organizarea ANAP 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1.140/2015 - Controlul ex-post ANAF 24-05-2018 Törvénytár
OUG 54/2006 - Concesiunea de bunuri proprietate publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 168/2007 - Norme-Concesiunea de bunuri proprietate publică 24-05-2018 Törvénytár
OG 21/2006 - Concesionarea monumentelor istorice 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.067/2007 - Norme metodologice - concesionarea monumentelor istorice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 350/2001 - Urbanismul 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 233/2016 - Norme metodologice la Legea urbanismului 24-05-2018 Törvénytár
HG 525/1996 - Regulamentul de urbanism 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak