Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Legea 5/2000 - PATN-Zone protejate 24-05-2018 Törvénytár
Legea 351/2001 - PATN-Reţeaua de localităţi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 184/2001 - Profesia de arhitect 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 2.701/2010 - Informarea şi consultarea publicului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 839/2009 - Norme-Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 456/2014 - Procedurile de control ale statului la UAP 24-05-2018 Törvénytár
Legea 10/1995 - Calitatea în construcţii 24-05-2018 Törvénytár
HG 766/1997 - Regulament privind calitatea în construcţii 24-05-2018 Törvénytár
OG 20/1994 - Reducerea riscului seismic la clădiri 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.364/2001 - Norme-Reducerea riscului seismic 24-05-2018 Törvénytár
HG 925/1995 - Regulament-Verificarea şi expertizarea tehnică 24-05-2018 Törvénytár
Legea 7/1997 - Cadastrul şi publicitatea imobiliară 24-05-2018 Törvénytár
HG 521/1997 - Finanţarea sistemului informatic imobiliar-edilitar 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 309/2010 - Protocol cadastru-notari publici 24-05-2018 Törvénytár
HG 294/2015 - A 2015-2020-as kataszeter és telekkönyvezési Program 24-05-2018 Törvénytár
OG 68/1994 - Protejarea patrimoniului cultural naţional 24-05-2018 Törvénytár
Legea 422/2001 - Protecţia monumentelor istorice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 153/2011 - Reabilitarea clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
HG 945/2011 - Norme-Reabilitarea clădirilor 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.792/2001 - Norme-Angajarea bugetară 24-05-2018 Törvénytár
OUG 88/2013 - Măsuri fiscal-bugetare clasificarea investiţiilor 24-05-2018 Törvénytár
HG 264/2003 - Plăţi în avans 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 720/2014 - Norme privind execuţia bugetară 24-05-2018 Törvénytár
OG 22/2002 - Executarea silită a instituţiilor publice 24-05-2018 Törvénytár
OG 80/2001 - Nomative de cheltuieli la instituţiile publice 24-05-2018 Törvénytár
OG 26/2013 - Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 24-05-2018 Törvénytár
OUG 34/2009 - Măsuri financiar-fiscale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 63/2010 - Măsuri financiare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 37/2008 - Măsuri financiare în domeniul bugetar 24-05-2018 Törvénytár
OUG 8/2012 - Măsuri financiare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 46/2013 - Criza financiară şi insolvenţa UAT 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 501/2013 - Norme-deschiderea şi retragerea creditelor bugetare 24-05-2018 Törvénytár
Legea 72/2013 - Combaterea întârzierii plăţii 24-05-2018 Törvénytár
OUG 26/2012 - Măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 821/2013 - Norme raportare siuaţii de criză financiară şi insolvenţă UAT 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 1.120/2014 - Norme - Finanţarea programelor în Republica Moldova 24-05-2018 Törvénytár
Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 24-05-2018 Törvénytár
HG 72/2014 - Valoarea de intrare a fondurilor fixe 24-05-2018 Törvénytár
Legea 227/2015 - Codul fiscal - Impozitele şi taxele locale noi 24-05-2018 Törvénytár
Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală - nou 24-05-2018 Törvénytár
HG 1/2016 - Norme metodologice la Codul fiscal - Taxe şi impozite locale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 64/2007 - Datoria publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.470/2007 - Norme-Datoria publică 24-05-2018 Törvénytár
HG 9/2007 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 75/2008 - Venituri locale-Taxele judiciare de timbru 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 279/2012 - Protocol de colaborare între ANAF şi autorităţile publice locale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 3/2013 - Reducerea arieratelor din economie 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 161/2013 - Norme-Reducerea arieratelor din economie 24-05-2018 Törvénytár
O 1.714/2013 - Încasarea sumelor în numerar de autorităţile locale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 2/2015 - Creditări UAT-uri HG 234/2015 - Norme metodologice la OUG 2/2015 24-05-2018 Törvénytár
OUG 46/2015 - Credite pentru autorităţi locale 2015 24-05-2018 Törvénytár
Legea 213/1998 - Patrimoniul public 24-05-2018 Törvénytár
HG 927/2003 - Norme-Vânzarea sediilor partidelor politice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 90/2003 - Vânzarea sediilor partidelor politice 24-05-2018 Törvénytár
OUG 68/2008 - Vânzarea cabinetelor medicale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 550/2002 - Vânzarea spaţiilor comerciale 24-05-2018 Törvénytár
OG 112/2000 - Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe 24-05-2018 Törvénytár
HG 841/1995 - Transferul bunurilor instituţiilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 3.471/2008 - Norme-Reevaluarea activelor instituţiilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 2.861/2009 - Norme-Inventarierea patrimoniului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 15/1994 - Amortizarea mijloacelor fixe 24-05-2018 Törvénytár
HG 909/1997 - Norme-Amortizarea mijloacelor fixe 24-05-2018 Törvénytár
OUG 88/1997 - Privatizarea societăţilor comerciale 24-05-2018 Törvénytár
HG 1886/2014 - Chirii aferente imobilelor retrocedate 24-05-2018 Törvénytár
HG 907/2016 - Conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 863/2008 - Instrucţiuni la HG 28/2008 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.865/2006 - Competenţe privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 597/2008 - Avizarea documentaţiilor tehnico-economice 24-05-2018 Törvénytár
HG 363/2010 - Standarde de cost pentru obiective de investiţii publice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 208/2015 - Alegerea Senatului éi Camerei Deputaţilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 115/2015 - Alegerea autorităţilor publice locale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 334/2006 - Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 14/2003 - Partidele politice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 288/2015 - Votul prin corespondenţă 24-05-2018 Törvénytár
HG 10/2016 - Finanţarea partidelor - Norme de aplicare 24-05-2018 Törvénytár
HG 19/2016 - Ghidul finanţării campaniei electorale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 4/2014 - Registrul electoral 24-05-2018 Törvénytár
Hot. AEP 1/2016 - Lista de susţinători 24-05-2018 Törvénytár
Legea 393/2004 - Statutul aleşilor locali 24-05-2018 Törvénytár
Legea 161/2003 - Transparenţa în exercitarea demnităţilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 176/2010 - Integritatea în exercitarea funcţiilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 115/1996 - Declararea şi controlul averii demnitarilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 144/2007 - Agenţia Naţională de Integritate 24-05-2018 Törvénytár
OUG 43/2002 - Direcţia Naţională Anticorupţie 24-05-2018 Törvénytár
Legea 78/2000 - Faptele de corupţie 24-05-2018 Törvénytár
OUG 24/2008 - Accesul la propriul dosar 24-05-2018 Törvénytár
HG 969/2007 - Pregătirea pt.apărare a conducerii adm. publice locale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 188/1999 - Statutul funcţionarului public 24-05-2018 Törvénytár
OUG 92/2008 - Statutul managerului public 24-05-2018 Törvénytár
HG 432/2004 - Dosarul profesional al funcţionarilor publici 24-05-2018 Törvénytár
Legea 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual 24-05-2018 Törvénytár
Legea 7/2004 - Codul de conduită a funcţionarilor publici 24-05-2018 Törvénytár
HG 611/2008 - Norme-Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.344/2007 - Norme-Comisia de disciplină 24-05-2018 Törvénytár
HG 833/2007 - Norme-Comisii paritare şi acordul colectiv 24-05-2018 Törvénytár
Legea 571/2004 - Protecţia personalului din autorităţile publice 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.066/2008 - Formarea profesională a funcţionarilor publici 24-05-2018 Törvénytár
Legea 490/2004 - Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri UE 24-05-2018 Törvénytár
Legea 284/2010 - Salarizarea unitară a personalului bugetar 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak