Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Legea 53/2003 - Codul muncii 24-05-2018 Törvénytár
HG 595/2009 - Aplicarea Legii 490/2004 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.860/2006 - Drepturile şi obligaţiile personalului în delegaţie 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 1.932/2009 - Examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 2.338/2013 - Ocuparea posturilor vacante 24-05-2018 Törvénytár
O 2.041/2013 - Ocuparea posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială 24-05-2018 Törvénytár
HG 286/2011- Regulament pentru ocuparea posturilor contractuale vacante 24-05-2018 Törvénytár
HG 250/1992 - Concediile 24-05-2018 Törvénytár
Legea 391/2004 - Semnul onorific Răsplata muncii în Serviciul Public 24-05-2018 Törvénytár
HG 125/2013 - Ocuparea posturilor vacante din sistemul de asistenţă socială 24-05-2018 Törvénytár
HG 167/2005 - Condiţii pentru acordarea semnului onorific 24-05-2018 Törvénytár
Legea 283/2011 - Salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar 24-05-2018 Törvénytár
OUG 103/2013 -Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice 24-05-2018 Törvénytár
OUG 83/2014 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 24-05-2018 Törvénytár
OUG 57/2015 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2016 24-05-2018 Törvénytár
OUG 99/2016 - Salarizarea în anul 2017 24-05-2018 Törvénytár
Legea 339/2015 - Bugetul de stat pe anul 2016 24-05-2018 Törvénytár
Legea 273/2006 - Finanţele publice locale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 500/2002 - Finanţele publice 24-05-2018 Törvénytár
Legea 69/2010 - Răspunderea fiscal-bugetară 24-05-2018 Törvénytár
Constituţia României 24-05-2018 Törvénytár
Legea 287/2009 - Codul Civil 24-05-2018 Törvénytár
Legea 71/2011 - Punerea în aplicare a Codului civil 24-05-2018 Törvénytár
Legea 134/2010 - Codul de procedură civilă 24-05-2018 Törvénytár
Legea 76/2012 - Punerea în aplicare a codului de procedură civilă 24-05-2018 Törvénytár
Legea 286/2009 - Codul penal 24-05-2018 Törvénytár
Legea 135/2010 - Codul de procedură penală 24-05-2018 Törvénytár
Legea 215/2001-Administraţia publică locală 24-05-2018 Törvénytár
Legea 340/2004 - Instituţia prefectului 24-05-2018 Törvénytár
OG 53/2002 - Statutul-cadru al UAT 24-05-2018 Törvénytár
HG 460/2006 - Organizarea Instituţiei prefectului 24-05-2018 Törvénytár
OG 35/2002-Regulament-cadru Consiliu local 24-05-2018 Törvénytár
Legea-cadru 195/2006 a descentralizării 24-05-2018 Törvénytár
HG 139/2008 - Norme metodologice-L.195/2006 24-05-2018 Törvénytár
Legea 199/1997 - Carta europeană a autonomiei locale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 24/2000-Tehnica legislativă 24-05-2018 Törvénytár
Legea 554/2004 - Contenciosul administrativ 24-05-2018 Törvénytár
OUG 27/2003 - Procedura aprobării tacite 24-05-2018 Törvénytár
L 52/2003-Transparenţa decizională în administraţia publică 24-05-2018 Törvénytár
Legea 544/2001 - Liberul acces la informaţii de interes public 24-05-2018 Törvénytár
HG 123/2001 - Norme la L.544/2001 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.723/2004 - Program pentru combaterea birocraţiei 24-05-2018 Törvénytár
OG 27/2007 - Soluţionarea petiţiilor 24-05-2018 Törvénytár
OG 33/2002 - Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 189/1999 - Iniţiativa legislativă a cetăţenilor 24-05-2018 Törvénytár
Legea 500/2004 - Folosirea limbii române 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.206/2001 - Norme-folosirea limbii materne în administraţie 24-05-2018 Törvénytár
OG 63/2002 - Atribuirea şi schimbarea de denumiri 24-05-2018 Törvénytár
Legea 16/1996 - Arhivele Naţionale 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 232/2010 - Model-cadru pentru Acordul de cooperare 24-05-2018 Törvénytár
HG 521/2005 - Consultarea structurilor asociative ale administraţiei publice locale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 109/2007 - Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice 24-05-2018 Törvénytár
HG 2/2001 - Protocol de predare-primire la expirarea mandatului 24-05-2018 Törvénytár
OG 119/1999 - Controlul intern şi controlul financiar preventiv 24-05-2018 Törvénytár
Legea 191/2011 - Modificări privind auditul public intern 24-05-2018 Törvénytár
Legea 672/2002 - Auditul public intern 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 201/2016 - Norme metodologice privind implementarea SCIM 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.183/2012 - Norme-sistemul de cooperare pt.asigurarea auditului public intern 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.259/2012 - Norme-atestarea auditorilor interni 24-05-2018 Törvénytár
HG 1.086/2013 - Norme generale pentru auditul public intern 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 400/2015 - Codul Controlului Intern Managerial 24-05-2018 Törvénytár
OG 26/2013 - Disciplina financiară la operatorii economici 24-05-2018 Törvénytár
Legea 94/1992 - Curtea de Conturi 24-05-2018 Törvénytár
Hot. plenului Curţii de Conuri nr. 155/2014-Regulament 24-05-2018 Törvénytár
OUG 109/2011 - Guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 923/2014 - Norme metodologice privind Controlul financiar preventiv 24-05-2018 Törvénytár
Ordin 2.873/2016 - Raportări societăţi comerciale 24-05-2018 Törvénytár
Legea 3/2000 - Organizarea şi desfăşurarea referendumului 24-05-2018 Törvénytár
Legea 33/2007 - Alegerile pentru Parlamentul European 24-05-2018 Törvénytár
Legea 370/2004 - Alegerea Preşedintelui României 24-05-2018 Törvénytár
L426/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 08-05-2018 Lex Első Ház
L427/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 08-05-2018 Lex Első Ház
Anyanyelvhaszálat 07-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 07-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 07-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 07-05-2018 Anyanyelvhasználat
L261/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei 30-04-2018 Lex Donto Haz
L246/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei 29-04-2018 Lex Donto Haz
PL-x nr. 218/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 25-04-2018 Lex Donto Haz
PL 208/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 24-04-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 169/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 23-04-2018 Lex Első Ház
L192/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 19-04-2018 Lex Donto Haz
L172/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 19-04-2018 Lex Donto Haz
L187/2018Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 19-04-2018 Lex Donto Haz
L125/2018Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 19-04-2018 Lex Donto Haz
L124/2018Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 19-04-2018 Lex Donto Haz
L1/2018Legea manualului şcolar 18-04-2018 Lex Donto Haz
L310/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei Nr.273/2004 16-04-2018 Lex Első Ház
L340/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 16-04-2018 Lex Első Ház
Pl-x nr. 207/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 13-04-2018 Lex Donto Haz
L326/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 12-04-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 149/2018Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 12-04-2018 Lex Donto Haz
PL-x nr. 190/2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 12-04-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 174/2018Propunere legislativă pentru modificarea art.18^1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 12-04-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 154/2018Propunere legislativă pt. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pt. modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1992 12-04-2018 Lex Donto Haz
PL-x nr. 175/2018Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 29-03-2018 Lex Donto Haz
Pl-x 104/12.03.2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 29-03-2018 Lex Donto Haz
L295/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici 16-03-2018 Lex Első Ház
L285/2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 14-03-2018 Lex Első Ház
L255/2018 Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară 14-03-2018 Lex Első Ház

Oldalak