Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 14-03-2018 Lex Első Ház
Pl-x nr. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 14-03-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 86/2018 Proiectul Legii manualului şcolar 13-03-2018 Lex Első Ház
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 05-03-2018 Anyanyelvhasználat
L262/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 27-02-2018 Lex Első Ház
L268/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3 indice 1) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 26-02-2018 Lex Első Ház
PL 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 21-02-2018 Lex Első Ház
PL 560/2017Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 21-02-2018 Lex Donto Haz
L313/2017 Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 21-02-2018 Lex Első Ház
PL 472/2017Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor 21-02-2018 Lex Donto Haz
L193/2017 Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor 21-02-2018 Lex Első Ház
PL 60/2017 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down 21-02-2018 Lex Donto Haz
L390/2016 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down 21-02-2018 Lex Első Ház
Pl 399/2017Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în România 21-02-2018 Lex Donto Haz
L216/2017 Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în România 21-02-2018 Lex Első Ház
PL 575/2017Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 21-02-2018 Lex Donto Haz
L414/2017 Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 21-02-2018 Lex Első Ház
38/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport a 21-02-2018 Lex Donto Haz
L413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport a 21-02-2018 Lex Első Ház
L137/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 20-02-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 20-02-2018 Lex Első Ház
L391/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 20-02-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 20-02-2018 Lex Első Ház
L458/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 20-02-2018 Lex Első Ház
L463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 20-02-2018 Lex Első Ház
L537/2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 20-02-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 574/2017Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României 20-02-2018 Lex Donto Haz
L181/2017 Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României 20-02-2018 Lex Első Ház
PLx 288/2017Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16-02-2018 Lex Donto Haz
L80/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 16-02-2018 Lex Első Ház
L132/2018 Propunere legislativă privind Codul administrativ al României 15-02-2018 Lex Első Ház
L561/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 15-02-2018 Lex Első Ház
L116/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 15-02-2018 Lex Első Ház
L45/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 15-02-2018 Lex Első Ház
L48/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din23aprilie2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1992 15-02-2018 Lex Első Ház
L59/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 15-02-2018 Lex Első Ház
L75/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 15-02-2018 Lex Első Ház
L84/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 15-02-2018 Lex Első Ház
L465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 15-02-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 588/2017Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 14-02-2018 Lex Donto Haz
L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 14-02-2018 Lex Első Ház
L62/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 14-02-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 573/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 14-02-2018 Lex Donto Haz
L490/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 14-02-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 261/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrati 14-02-2018 Lex Donto Haz
L143/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrati 14-02-2018 Lex Első Ház
PL 431/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 14-02-2018 Lex Donto Haz
L171/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 14-02-2018 Lex Első Ház
L26/2018 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc 12-02-2018 Lex Donto Haz
Legea 340/2004 - Instituţia prefectului 01-02-2018 Törvénytár
Legea 286/2009 - Codul penal 01-02-2018 Törvénytár
Legea 287/2009 - Codul Civil 01-02-2018 Törvénytár
Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 20-12-2017 Lex Első Ház
Pl-x nr. 464/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş 20-12-2017 Lex Első Ház
Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 20-12-2017 Lex Első Ház
L536/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 19-12-2017 Lex Donto Haz
L451/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 18-12-2017 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale 10-11-2017 Lex Első Ház
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 10-11-2017 Anyanyelvhasználat

Oldalak