Nyelvi jogok

"Nyelvében él a nemzet" (Széchenyi István)

Kétségtelen, hogy az utóbbi két évtized során a romániai törvénykezés által biztosított kisebbségi nyelvi jogok jelentős mértékben bővültek.

A kilencvenes évek első felében az oktatási rendszeren belül a magyar nyelv használatát nagymértékben korlátozták: a legtöbb egyetemi szakirány, illetve a középfokú szakoktatás nyelve kötelezően a román volt. Ma már törvény rögzíti, hogy az oktatási rendszer minden szintjén korlátozások nélkül használhatjuk a magyar nyelvet. De nemcsak az oktatást, hanem más nyelvhasználati színtereket szabályozó törvénykezés esetében is jelentős változásokat könyvelhetünk el. Gondoljunk például a közigazgatásra, vagy akár az igazságszolgáltatásra! 

A törvény biztosította jog, azonban, csak lehetőség. A támogató törvénykezés szükséges előfeltétele az átfogó anyanyelvi oktatásnak, a ténylegesen többnyelvű közigazgatásnak, a romániai magyar polgár által jobban megértett igazságszolgáltatásnak, általában a nyelvi másságot tisztelő közszolgáltatásnak. Ám nem elégséges: a jó törvény nem teremt automatikusan nyelvi pluralizmust. 

Sokszor nem a nacionalista önkénynek, hanem a puszta közönynek (vagy egyenesen a léhaságnak) betudhatóan, egyesek (és sajnos nem kevesen) saját (korlátozó) elképzeléseiket próbálják érvényesíteni a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozóan. Ilyen viszonyulásokat mérsékelhet a hatósági számonkérés és felelősségre vonás, de ennek a hatékonyságát is számosan megkérdőjelezték. Nem egy esetben joggal. 

A visszaélések mérséklésének legjobb ellenszere, illetve a jogérvényesítés leghatékonyabb formája a polgári ki­ állás. Ennek első feltétele a törvény betűjének jogként történő tudatosítása. A magabiztos fellépés előfeltétele az ismeret, és akkor van igazán esélye annak, hogy a törvény betűjéből méltányosabb rend körvonalazódjon, a politikai küzdelem mindennapivá, élő joggá alakuljon. 

A mi feladatunk nemcsak tovább bővíteni, hanem közösségünk tagjai számára rendszerezni, közérthetően összefoglalni a törvény által biztosított nyelvhasználati jogosítványokat.