Tálentum program diákoknak

2017-07-24

Fejlődő és önfenntartó magyar közösségek – ez a jövőnk!
Hogyan lehet fejlesztéshez szükséges hozzáállást és alapokat megteremteni egy település, egy régió, egy nemzet számára a jelenlegi helyzetben?
Ez a kulcskérdése minden vezetőnek, a rendszer minden szintjén, így Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város önkormányzata számára is.
A költségvetés állandó csökkenése folyamatos döntések elé állítja az önkormányzat vezetését. A kieső bevételi források pótlására kézenfekvő megoldásnak látszik új befektetők felkutatása, akik munkahelyet teremthetnek a térségben és adójukkal, illetékeik befizetésével hozzájárulhatnak a helyi költségvetéshez. Reálisan nézve azonban ezeknek a befektetőknek az érdekeit, óhatatlanul azt kell látnunk, hogy a beruházónak nem az az elsődleges célja, hogy a megtermelt profitot helyben, további befektetésekbe forgassa. Szinte minden esetben a megtermelt profit elvándorol a településről, máshol hasznosul.
 
Az útirány
A középiskolát követő 3-5 év alatt, amikor a fiatal több száz kilométerre a szülővárostól tanul, egy új, adott esetben mozgalmas, nyitott közeget ismer meg. A diploma megszerzése után a fiatal válaszút elé kerül, hogy melyik utat válassza. Térjen haza a szülővárosába sokkal szerényebb lehetőségek közé vagy maradjon ott ahol diplomát szerzett és már kialakulóban van az új élete?
Ez az a pont, ahol olyan kínálattal kell élni Gyergyószentmiklósnak, hogy minél több fiatal a hazatérést válassza!
A városvezetésnek tehát arra a kérdésre kell választ találnia, hogy ezt a generációt miképpen lehet hazahozni. Rábírni Őket arra, hogy helyben képességeiknek, végzettségüknek, fiatalos lendületüknek  megfelelően közép- és hosszú távon tudást, energiát és anyagiakat fektessenek kisebb vállalkozásokba. Egy kisváros szempontjából, egy gazdasági válságban, melyet most is megélünk, sokkal előnyösebb sok kis- és középvállalkozás, mint egy-két nagyvállalat. A kisvállalkozások stabilabbak, több garanciát jelentenek a helyi piac szempontjából is, mint a nagyok, hiszen nincs az a válság, amely egy időben és egyformán ingatná meg a piac valamennyi szereplőjét. Több kisebb vállalat megléte garantálhatja, hogy minden helyzetben legyen működőképes vállalkozás, egészséges konkurencia és fejlődő piac.
A válasz tehát egyszerűnek tűnik: haza kell hozni minél több fiatalt!
Ezzel nem csak a gazdasági fejlődésnek nőnek meg az esélyei, hanem a családok élete is helyben folytatódik. A helyhez és közösséghez való kötődés erős a gyergyói emberekben, így, ha megtalálják a megélhetést a városban, utána egyenesen következik az otthonteremtés, családalapítás, gyermekvállalás. Mindezt helyben, a szülővárosban, Gyergyószentmiklóson!
 
A következő kérdés, hogy kiket érdemes visszahívni, visszavárni és Ők és mi alapján döntenek a visszatérés mellett?
A válasz itt is egyszerűnek tűnik, elsőre: a legjobb tanulókat kell kiválogatni, hisz aki jól teljesített az iskolában, az bizonyára jól fog teljesíteni az életben is.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nem feltétlenül az oktatási eredmények alapján választhatók ki a vezető egyéniségek. Sőt, azt is meg lehet állapítani, bár nyilván nem általánosítva, hogy az éltanulók kevésbé kockázatvállalók. Sokkal inkább azok vágnak utat a láthatatlan, ismeretlen, esetenként a lehetetlen terepen, akik a rendszertől, a szabályoktól és a keretektől való függetlenséget keresik. A kiépített, kiszámítható autópályán sokan közlekednek maximális biztonsággal – az őserdőben csak kevesen vágnak új ösvényeket. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ez utóbbi hajtóerővel  rendelkező egyéniségek fogják kézbe venni a közösség sorsát a kiszámíthatatlan és nehéz helyzetekben, ők fognak merőben újszerű vállalkozási és innovációs ötletekkel hozzájárulni a már bejáratott rutinhoz.
Egy diák kitaníttatása, nevelése képletesen és szó szerinti értelemben is nagy befektetés. Tennünk kell azért, hogy ne minden fiatalt vigyenek el a nagyvállalkozások, a legrátermettebb ifjainkat haza kell tudnunk hozni Gyergyószentmiklósra. Az ambiciózus, szervezőkészséggel rendelkező, székelyesen fogalmazva a „jég hátán is megélő”, talpraesett fiatalokra a városnak, a közösségnek van szüksége.
Sokat gondolkodtam… Hetekig, hónapokig kerestem a kommunikációs csatornákat, az ingerküszöböt, amellyel ezek az egyének, fiatalok megszólíthatóak. Őket akartam támogatni elképzeléseik megvalósításában; világossá vált számomra, hogy számukra kell táptalajt és otthont teremtenünk itthon. Közép- és hosszútávon ők a közösség- és településépítés kulcsemberei.
A DELTA programmal való találkozás a legmegfelelőbb időben érkezett. A Dél-alföldi Tálentum Akadémia egy speciális felmérés alapján kiválaszt talpraesett, vezető egyéniséggel megáldott fiatalokat és három éves vezetőképző táborozási lehetőséget biztosít számukra.
A DELTA bemutatkozójából a következők derülnek ki: „A DELTA által alkalmazott egyedülálló és újszerű képzési programba nem feltétlenül a legjobb tanulmányi eredményt felmutató diákokat keressük, hanem olyan lelki alkattal rendelkezőket, akikre jellemző, hogy független, kezdeményező, önmotiváló személyiségek, akiket a versenyszellem és a tettvágy hajt, kockázatvállaló és formabontó gondolkodásúak, fegyelmezett viselkedésűek, kritikus észjárásúak, optimista életfelfogásúak, munkájában lelkiismeretesek, alaposak és pontosak, nyomásra higgadtak, gyors és határozott döntésre képesek.”
A Deltás hallgatók kiválasztása egy, a személyiségükre vonatkozó kérdőíven alapuló rendszer (PI) segítségével történik. Ezen kérdőívet, a középfokú oktatási intézmények közreműködésével, minden érettségiző diák kitöltheti. Közülük - az ismert statisztikák alapján - végzős évfolyamonként közel 150 kiválasztott diák kap lehetőséget a DELTA rendszerébe való belépésre, a képzéseken való részvételre. 
A programhoz való csatlakozás nagy jelentőséggel bír Gyergyószentmiklós számára is, tökéletesen illeszkedik az eddigi elképzelésekhez!
 
Megtalálta a város a fiatalokhoz vezető utat!
A városvezetés, miután megismerte a programot és az abban rejlő lehetőségeket, azonnal lépett. Annak érdekében, hogy a helyi, gyergyószentmiklósi sajátos helyzetnek még inkább megfelelő környezetet teremtsen, létrehozta a Tálentum ösztöndíjat, melynek értéke havi 300 lej. Ebben mindazok a Delta Akadémia résztvevők részesülhetnek felsőoktatási éveik során, akik vállalják, hogy legalább annyi időt töltenek a képzés végeztével saját közösségükben, ahányat a felsőoktatásban támogatta Őket az önkormányzat – ez egy fair egyezség mindkét oldalról, szerződésbe foglalva. A valóság azonban túlmutat a szerződéses ösztöndíj-kereteken.
Az ösztöndíjat, egy- a képviselőtestület által jóváhagyott és a helyi költségvetésbe elfogadott keretösszeg biztosítja, amelyet minden egyes támogatott diák esetében újabb elfogadó és jóváhagyó tanácshatározat követ.
Ezeket a fiatalokat nem csak ösztöndíjjal, anyagilag segíti a város. Még az egyetemi évek során bepillantást enged a helyi gazdasági, kulturális és közigazgatási szereplők tevékenységébe, tanulmányaik végeztével pedig támogatni kívánja Őket induló vállalkozások létrehozásában is. Ismét mindkét oldalon hasznos tapasztalatokká válnak ezek. A mentorálást vállaló cégvezető kinevelheti következő hozzáértő középvezetőjét, esetleg ügyvezetőjét (ilyenből jelentős hiány mutatkozik a városban), alkalmas vezetővé válhat a fiatal akár a mentorvállalatnál, akár saját vállalkozásában, ha már bepillantást nyert egy helyi cég mindennapjaiba. Így nem csupán az elméleti ismereteket, hanem kézzelfogható, gyakorlati tudást is szerez, már egyetem évei alatt. 
 
A 2013-tól útjára indult program mutatói Erdélyre nézve a következők:
A Dél- Alföldi Talentum akadémia nyári táboraira a következő számú erdélyi diák utazott ki és vett részt:
2013-ban 35 diák
2014-ben 49 diák
2015-ben 105 diák
2015-ben három megye magyar intézményeinek diákjai lettek felmérve, amiből:
Hargita megyéből 31 iskola, 97 osztálya
Kovászna megyéből 14 iskola, 49 osztálya
Maros megyéből 3 iskola, 14 osztálya.
Összesen 48 iskola, 160 osztálya volt felmérve, ami kb 5000 erdélyi diákot jelent.
Ezen iskolákból 32 iskola küldte vissza a kitöltött kérdőíveket.
A kiértékelt kérdőívek alapján több mint 300 stratégiai gondolkodású fiatal lett kiválasztva és meghívva a táborba, amelyből összesen 105 diák vett részt.
Gyergyószentmiklóson jelenleg 4 Talentum ösztöndíjas diák van, amelyből egy a 2013-as évfolyamból, egy a 2014-es évfolyamból, és kettő a 2015-ös évfolyamból.
Meglátásunk és meggyőződésünk, hogy ezzel a stratégiával hosszú távon megoldást találnának a résztvevő települések, régiók elvándorlási mutatóinak megfékezésére, a helyi gazdaságok fellendülésére. Önfenntartóvá válnának a helyi közösségek, fejlődne a közösségi felelősségvállalás kultúrája a gazdasági szereplők körében, megszületne az alapja gazdasági és közösségi oldalon a nemzet összetartozásának. Megszűnne a kisebbségek leszakadása, a többségi kormányzás döntéseitől függetlenül, a magyarság felnőne saját teljesítőképessége szintjére és elhivatottságot érezne a nemzet megmaradása és fejlődése iránt.
Hisszük, hogy ez a nemzet útja. A megerősödés és összetartozás útja.
 
Az ösztöndíj-program gyakorlati oldala
Az ösztöndíjat egy, a képviselő-testület által jóváhagyott és a helyi költségvetésbe foglalt keretösszeg biztosítja, amelyet minden egyes támogatott diák esetében újabb elfogadó és jóváhagyó önkormányzati határozat követ.
Ezeket a fiatalokat nemcsak ösztöndíjjal, anyagilag segíti a város, hanem még az egyetemi évek során bepillantást enged a helyi gazdasági, kulturális és közigazgatási szereplők tevékenységébe, tanulmányaik végeztével pedig támogatni kívánja őket induló vállalkozások létrehozásában is. Ismét mindkét oldalon hasznos tapasztalatokká válnak ezek. A mentor szerepét vállaló cégvezető kinevelheti következő hozzáértő középvezetőjét, esetleg ügyvezetőjét (ilyenből jelentős hiány mutatkozik a városban), alkalmas vezetővé válhat a fiatal akár a mentorvállalatnál, akár saját vállalkozásában, ha már bepillantást nyert egy helyi cég mindennapjaiba. Így nem csupán az elméleti ismereteket, hanem kézzelfogható, gyakorlati tudást is szerez már egyetemi évei alatt. Gyergyószentmiklóson jelenleg 4 Talentum ösztöndíjas diák van.
 
A gyergyószentmiklósi ösztöndíjprogramot az önkormányzat a következőképpen bonyolítja le:
A kérdőíves felmérést és kiértékelést követően kiderül, kik a vezetői képességű diákok.
Ők meghívást kapnak és részt vesznek a Delta Akadémián, Magyarországon.
Az önkormányzat felajánlja a lehetőséget az ösztöndíjra, ismertetve annak feltételeit (szabályzat).
Ha a diák szeretne élni az ösztöndíj lehetőségével, akkor elindul a szerződéskötés folyamata.
 
A szerződéskötés:
A diák igazolást hoz az egyetemről, hogy az adott évre beiskolázták, avagy továbbjutott egyik évről a másikra az egyetemen.
A testület jóváhagyja a jogosultságot, és költséget rendel az ösztöndíj folyósításához.
 
A képviselő-testület határozatához szükséges anyagok:
a diák kérdőíves kiértékelésének leírása;
a diák egyetemi igazolása;
a diák személyazonossági igazolványának másolata;
indoklás (expunere de motive);
szakvélemény (raport de specialitate).
 
Az ösztöndíj folyósításához szükséges:
érvényes, aláírt szerződés;
alátámasztó dokumentumok (nota de fundamentare/ referat de necesitate).
 
Az ösztöndíjat a diák számára addig folyósítja az önkormányzat, amíg annak érvényes hallgatói jogviszonya van.