Törvénytár

Elsődleges fülek

Legea 490/2004 - Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri UE (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 284/2010 - Salarizarea unitară a personalului bugetar (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 53/2003 - Codul muncii (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 595/2009 - Aplicarea Legii 490/2004 (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.860/2006 - Drepturile şi obligaţiile personalului în delegaţie (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 1.932/2009 - Examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 2.338/2013 - Ocuparea posturilor vacante (aktualizálva: 24-05-2018)
O 2.041/2013 - Ocuparea posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 286/2011- Regulament pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 250/1992 - Concediile (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 391/2004 - Semnul onorific Răsplata muncii în Serviciul Public (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 125/2013 - Ocuparea posturilor vacante din sistemul de asistenţă socială (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 167/2005 - Condiţii pentru acordarea semnului onorific (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 283/2011 - Salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 103/2013 -Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 83/2014 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 57/2015 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2016 (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 99/2016 - Salarizarea în anul 2017 (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 339/2015 - Bugetul de stat pe anul 2016 (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 273/2006 - Finanţele publice locale (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 500/2002 - Finanţele publice (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 69/2010 - Răspunderea fiscal-bugetară (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 1.792/2001 - Norme-Angajarea bugetară (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 88/2013 - Măsuri fiscal-bugetare clasificarea investiţiilor (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 264/2003 - Plăţi în avans (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 720/2014 - Norme privind execuţia bugetară (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 22/2002 - Executarea silită a instituţiilor publice (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 80/2001 - Nomative de cheltuieli la instituţiile publice (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 26/2013 - Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 34/2009 - Măsuri financiar-fiscale (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 63/2010 - Măsuri financiare (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 37/2008 - Măsuri financiare în domeniul bugetar (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 8/2012 - Măsuri financiare (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 46/2013 - Criza financiară şi insolvenţa UAT (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 501/2013 - Norme-deschiderea şi retragerea creditelor bugetare (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 72/2013 - Combaterea întârzierii plăţii (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 26/2012 - Măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 821/2013 - Norme raportare siuaţii de criză financiară şi insolvenţă UAT (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 1.120/2014 - Norme - Finanţarea programelor în Republica Moldova (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 72/2014 - Valoarea de intrare a fondurilor fixe (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 350/2001 - Urbanismul (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 233/2016 - Norme metodologice la Legea urbanismului (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 525/1996 - Regulamentul de urbanism (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 5/2000 - PATN-Zone protejate (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 351/2001 - PATN-Reţeaua de localităţi (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 184/2001 - Profesia de arhitect (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 2.701/2010 - Informarea şi consultarea publicului (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 839/2009 - Norme-Autorizarea executării lucrărilor de construcţii (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 456/2014 - Procedurile de control ale statului la UAP (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 10/1995 - Calitatea în construcţii (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 766/1997 - Regulament privind calitatea în construcţii (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 20/1994 - Reducerea riscului seismic la clădiri (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.364/2001 - Norme-Reducerea riscului seismic (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 925/1995 - Regulament-Verificarea şi expertizarea tehnică (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 7/1997 - Cadastrul şi publicitatea imobiliară (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 521/1997 - Finanţarea sistemului informatic imobiliar-edilitar (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 309/2010 - Protocol cadastru-notari publici (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 294/2015 - A 2015-2020-as kataszeter és telekkönyvezési Program (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 68/1994 - Protejarea patrimoniului cultural naţional (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 422/2001 - Protecţia monumentelor istorice (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 153/2011 - Reabilitarea clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 945/2011 - Norme-Reabilitarea clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 1.428/2014-Convenţii financiare privind reabilitarea faţadelor clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.430/2003 - Norme metodologice -Protecţia monumentelor istorice (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 6/2003 - Respectarea disciplinei în domeniul urbanismului la drumuri (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 13/1999 - Ghid de elaborare PUG (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 176/2000 - Ghid de elaborare PUZ (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 37/2000 - Ghid de elaborare PUD (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 2.237/2004 - Semnalizarea monumentelor istorice (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 735/2007 - Reglementări aeronautice (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 82/2016 - Inspectorii sociali (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 292/2011 - Asistenţa socială (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 68/2003 - Serviciile sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 116/2002 - Marginalizarea socială (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 197/2012 - Asigurarea calităţii serviciilor sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 118/2014 - Norme metodologice-Calitatea serviciilor sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.149/2002-Norme metodologice (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.434/2004 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 466/2004 - Statutul asistentului social (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 34/1998 - Subvenţii-înfiinţarea şi administrarea unităţilor de asistenţă socială (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 23/2010 - Standarde de cost pentru servicii sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 867/2015 - Nomenclator servicii sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 585/2016 - Norme metodologice la economia socială (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 219/2015 - Economia socială (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 448/2006 - Protecţia persoanelor cu handicap (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.153/2001 - Norme-Acordarea subvenţiilor pentru unităţile de asistenţă socială (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 202/2002 - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 350/2006 - Legea tinerilor (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 137/2000 - Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 17/2000 - Asistenţa socială a persoanelor vârstnice (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 78/2014 - Legea voluntariatului (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 539/2005 - Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 18/2015 - Strategia pentru romi 2015 - 2020 (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 25/2015 - Strategia pentru tineri 2015 - 2020 (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 61/1993 - Alocaţia de stat pentru copii (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 272/2004 - Drepturile copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 15/2015 - Norme metodologice pentru tichetele sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 577/2008 - Norme-Alocaţia de stat pentru copii (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 148/2005 - Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.025/2006 - Norme-Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 54/2000 - Determinarea provenienţei copilului aflat în dificultate (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 111/2010 - Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 383/2004 -Standarde de calitate pentru serviciul social de protecţie a victimelor violenţei în familie (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.156/2012 - Strategia naţională pentru combaterea violenţei în familie (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 217/2003 - Combaterea violenţei în familie (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 38/2011 - Norme-Alocaţia pentru susţinerea familiei (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 277/2010 - Alocaţia pentru susţinerea familiei (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 52/2011 - Norme-Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 248/2015 - Stimularea frecventării învăţământului preşcolar (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 15/2016 - Norme - emiterea tichetelor pt. grădiniţă (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.103/2015 - Obligaţiile instituţiilor privind copii abandonaţi (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 125/2016 - Emiterea tichetelor sociale (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 40/1999 - Protecţia chiriaşilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 17/1994 - Prelungirea contractelor de închiriere (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.275/2000 - Norme-Legea locuinţelor (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 114/1996 - Locuinţele (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 74/2007 - Asigurarea locuinţelor pentru evacuaţi (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 230/2007 - Asociaţia de proprietari (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 152/1998 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 719/2016 - Programul Locuinţe de serviciu (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 962/2001 - Norme-Agenţia Naţională pentru Locuinţe (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 587/2009 - Regimul juridic al locuinţelor pentru tineri (aktualizálva: 24-05-2018)
Decret-lege 61/1990 - Vânzarea locuinţelor din fondul de stat (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 85/1992 - Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 15/2003 - Sprijin pentru construirea de locuinţe pentru tineri (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 896/2003 - Norme-Atribuirea de terenuri pentru locuinţe la tineri (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 51/2006 - Construirea de locuinţe pentru tineri (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 166/2007 - Norme-Construirea de locuinţe pentru tineri (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 260/2008 - Asigurarea obligatorie a locuinţelor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin din 2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 87/2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor (aktualizálva: 24-05-2018)
O 1.818/2016 - Ghid de finanţare-program energetic (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 18/2009 - Creşterea performanţei energetice a blocurilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 372/2005 - Performanţa energetică a clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 157/2007 - Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 163/2009 - Norme-Creşterea performanţei energetice a clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 69/2010 - Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 123/2012 - Energia electrică şi gazele naturale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 736/2010 - Norme-Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 220/2008 - Promovarea producerii energiei din surse regenerabile (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 121/2014 privind eficienţa energetică (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.281/2007 - Program naţional pentru reducerea costurilor cu energia pt.populaţie (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 409/2009 -Norme-Eficienţa energetică (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.661/2008 - Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 1.741/2010 - Ghid de finanţare-Instalarea sistemelor de încălzire (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 40/2011 - Vehicule nepoluante (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 63/2012 - Modificări-Creşterea performanţei energetice a clădirilor (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordin 1.558/2015 - Programul privind achiziţia de autovehicole nepoluante (aktualizálva: 24-05-2018)
L 315/2004 - Dezvoltarea regională în România (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 127/2007 - Gruparea europeană de cooperare teritorială (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 102/2016 - Incubatoarele de afaceri (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 624/2015 - Criteriile de selecţie pentru proiectele PNDL (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 764/2007 - Comisia de evaluare strategică (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 85/2008 - Stimularea investiţiilor (aktualizálva: 24-05-2018)
L 186/2013 - Legea parcurilor industriale (aktualizálva: 24-05-2018)
O. 296/2007 - Schema de ajutor în parcurile industriale (aktualizálva: 24-05-2018)
O. 143/2005 - Definirea şi caracterizarea spaţiului rural (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 40/2006 - Finanţarea proiectelor multianuale prioritare (aktualizálva: 24-05-2018)
L 339/2007 - Strategii de management de proiecte la uat (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 14/2012 - Măsuri financiare - PNDI (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 1.115/2004 - Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 28/2013 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 1.851/2013 - Norme metodologice la Programul Naţional de Dezvoltare Locală ezvoltare Localăal- (aktualizálva: 24-05-2018)
L 144/2000 - Facilităţi pentru locuitoriii zonelor montane (aktualizálva: 24-05-2018)
L 129/1998 - Fondul Român de Dezvoltare Socială (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 398/2015 - Cadrul instituţional al gestionării şi coordonării fondurilor europene (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG nr. 34/2015 - Stimularea absorbţiei fondurilor nerambursabile (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 64/2009 - Gestionarea financiară a fondurilor structurale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 218/2012-Norme metodologice la OUG 64/2009 (aktualizálva: 24-05-2018)
Legea 105/2011 - Obiectivul Cooperare teritorială europeană (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 252/2012 - Norme metodologice la Legea 105/2011 (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 66/2011 - Nereguli în utilizarea fondurilor europene (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 74/2009 - Gestionarea fondurilor comunitare FGA FADR ... (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 224/2008 - FEADR - Cadrul general de implementare (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 23/2013-Gestionarea financiară a fondurilor externe (aktualizálva: 24-05-2018)
O. 1.683/2013-Norme metodologice la OUG 23/2013 (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 606/2010 - Măsuri de accelerare a implementării măsurilor structurale (aktualizálva: 24-05-2018)
OUG 62/2011 - Fonduri elveţiene (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 457/2008-Gestionarea instrumentelor structurale (aktualizálva: 24-05-2018)
HG 759/2007-Reguli de eligibilitate a cheltuielilor la programele operaţionale (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 14/2013-Suportare corecţii financiare (aktualizálva: 24-05-2018)
O. 2.544/2013-Norme metodologice la OG 14/2013 (aktualizálva: 24-05-2018)
OG 15/2013-Suportare corecţii financiare la POS Mediu (aktualizálva: 24-05-2018)
O. 2.112/2013-Norme metodologice la OG 15/2013 (aktualizálva: 24-05-2018)
Ordinul 336/2014 - Cheltuieli eligibile la reabilitarea şcolilor (aktualizálva: 24-05-2018)